Image
7 Night Galapagos Northern Loop Cruise
£ 6939 pp

7 Night Galapagos Northern Loop Cruise

Celebrity Cruises

 • Image7 Nights
 • ImageCruise
Exclusive

£0

per person

Image05 Jul 2025 - 12 Jul 2025

 • Day 1Baltra Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 1Black Turtle Cove, Santa Cruz Island, Galapagos(Ecuador)
 • Day 2Rabida Island(Ecuador)
 • Day 2Puerto Egas(Ecuador)
 • Day 3Tagus Cove, Isabella Island, Galapagos(Ecuador)
 • Day 3Punta Espinoza, Fernandina Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 4Urbina Bay, Isabella Island, Galapagos(Ecuador)
 • Day 4Vincente Roca Point, Isabella Island, Galapagos(Ecuador)
 • Day 5Bartolome Island(Ecuador)
 • Day 5Las Bachas, Santa Cruz Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 5Daphne Major, Galapagos(Ecuador)
 • Day 6El Barranco, Genovesa Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 6Darwin Bay, Genovesa Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 7Puerto Ayora, Isla Santa Cruz(Ecuador)
 • Day 8Baltra Island, Galápagos(Ecuador)
Image
**Itinerary may very as per sailing.. Kindly confirm before booking
 • Day 1Baltra Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 1Black Turtle Cove, Santa Cruz Island, Galapagos(Ecuador)
 • Day 2Rabida Island(Ecuador)
 • Day 2Puerto Egas(Ecuador)
 • Day 3Tagus Cove, Isabella Island, Galapagos(Ecuador)
 • Day 3Punta Espinoza, Fernandina Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 4Urbina Bay, Isabella Island, Galapagos(Ecuador)
 • Day 4Vincente Roca Point, Isabella Island, Galapagos(Ecuador)
 • Day 5Bartolome Island(Ecuador)
 • Day 5Las Bachas, Santa Cruz Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 5Daphne Major, Galapagos(Ecuador)
 • Day 6El Barranco, Genovesa Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 6Darwin Bay, Genovesa Island, Galápagos(Ecuador)
 • Day 7Puerto Ayora, Isla Santa Cruz(Ecuador)
 • Day 8Baltra Island, Galápagos(Ecuador)
example